onsdag 11 maj 2011

Fel ansvarsfördelning

Skolk ska skrivas in i betyget anser Björklund och får många arga röster emot sig. Några undrar om man verkligen kan ställa ett sådant krav på omyndiga personer? Här reagerar jag, för med ett sådant resonemang skulle ju hela skolplikten falla. Då skulle skolan endast vara till för dem som vill gå dit. Ska vi ändra lagregeln om skolplikt också kanske?

Det är vårdnadshavarnas ansvar att få eleverna att gå till skolan och att hålla sig där på lektionerna, eftersom det är vårdnadshavarens ansvar att se till att skolplikten uppfylls. Det är här problemet ligger anser jag. Hur ska en vårdnadshavare se till att eleverna inte skolkar mitt på dagen? Ska skolan ringa till olika arbetsplatser och rapportera elever som tagit sig bort från skolan och tvinga deras vårdnadshavare att gå från arbetet och leta reda på barnet för att sedan ta det tillbaka till skolan? Hur många arbetsgivare kommer acceptera detta om det genomförs varje gång en elev skolkar?

Barn/tonåringar skolkar av olika anledningar. Oavsett anledningen är det vårdnadshavarens ansvar att åtgärda problemet. Detta kan inte åtgärdas med en markering i betyget. Först måste man skjuta över ansvaret till skolan, sedan när skolan har gjort vad de har kunnat, kan man se en markering i betyget. Men: Jag anser att det är skolan som fallerar, kan man få markera skolket i deras betyg också? Att man ser i statistiken vilka skolor som har mest skolk? Precis som man har statistik på vilka skolor som gör bäst i från sig på de nationella proven? Det säger ju trots allt en del om kvaliteten på skolan. Elever ska ges förutsättningar att klara kraven, det gör de inte om skolan är undermålig.

Alltså: Betygsätt skolorna också, samt en markering om skolk för varje skola och skjut över ansvaret för skolk från vårdnadshavarna till skolan?

5 kommentarer:

nillas liv på pinnen sa...

JA!
Trodde först att du argumenterade för skolkmarkering i elevernas betyg och laddade för motsalva, men den kom av sig.
Jag vet flera elever som redan i unga år "skolkat" för att de haft en situation i skolan de inte stått ut med. Min erfarenhet är här att skolan snabbt vill agera FÖR ATT FÅ RYGGEN FRI. "Men vi har gjort vad vi kunnat", kan de då säga och det tycks många gånger vara målet med åtgärderna.
Jag har lång erfarenhet både som lärare och skolbarnsförälder så jag vet vad jag pratar om.
Att inte lösa mobbing i skolan, vilket skolorna faktiskt i nuläget inte klarar, och sedan skriva in skolk i mobbingoffers betyg är fullständigt vansinne. Björklund är en idiot.

Hanna Lans sa...

Ja, det är helt förfärligt vad illa detta skolkbetyg kan göra! Jag upplever dessutom det som att skolan försöker svära sig fri från mer och mer ansvar. Både som förälder, fd skolinspektör och pedagog tycker jag detta.

nillas liv på pinnen sa...

Oj, har du varit skolinspektör? Intressant...

mockapocka sa...

Yes!
Helt och hållet skolans ansvar. Som förskollärare/lärare ser jag det som min största och viktigaste uppgift att ordna förutsättningar för att barnen och eleverna ska uppleva att det är meningsfullt att vara där. Jag som lärare har i uppdrag att hjälpa barnen att hitta sin drivkraft och anpassa undervisningen efter detta. Det är när skolsituationen känns främmande och till för någon annan som det blir meningslöst att gå dit.
Så givetvis ska det inte finnas med i elevens betyg om skolan har failat. Däremot är det bra om skolor, där det förekommer mycket skolk, uppmärksammas på något sätt. Så att det blir tydligt att något behöver göras. På skolan.

Hanna Lans sa...

Nilla: Yep, det har jag. När du läser min bok så får du även läsa lite om det.

Mockapocka: Håller helt med!