måndag 7 oktober 2013

Föräldrarnas ansvar

Vi har skolplikt i Sverige. Detta medför att en stor del av våra barns vardag ligger utanför hemmet. En värld där vi föräldrar endast har en begränsad insyn i, och handen på hjärtat, en lite läskig värld många av oss inte vill ha insyn i. På olika sajter och i olika media kan man läsa hätska debatter om vems ansvar det är att hålla ordning i skolan. Eller, vems fostransansvar det är. Ungefär hälften verkar tycka att det är föräldrarnas ansvar till 100% hur barnen beter sig även i skolan, och att skolan är fri från allt ansvar. Det är som om Sverige just nu är svart eller vitt. De som tycker att det endast är skolans ansvar, och de som tycker att det endast är föräldrarnas ansvar.

Det är skola och föräldrar i samverkan. Säger jag då. Men skolan är den som måste slå larm om det är något som inte står rätt till. Att vara rädd för att göra fel, står ofta i vägen för att göra något överhuvudtaget. Men gör man inget, då gör man fel. Punkt.

Skolans fostransansvar, skriver Helen Thörnqvist väldigt bra om och därför länkar jag dit. För er som saknar argument när någon menar att det är föräldrarnas ansvar, alltihop.

Men ni föräldrar som lutar er mot lagstiftningen och tror att ni har gjort ert så fort ni åker till jobbet på morgonen, tänk om! Det är skola och hemmet i samverkan som står för fostran.

Ingen av oss får ge upp strävan efter en trygg barndom och skolgång.

3 kommentarer:

Trillingnöten sa...

Amen! Samverkan är viktig! Allt påverkar varandra. Hur barnet har det hemma och hur det är i skolan. Ibland blir det kulturkrockar! Familjekulturen hemma är annorlunda än kulturen i skolan och man måste kunna prata med varandra. Det som händer hemma påverkar hur barnet mår i skolan också och hans/hennes prestationer.
Man kan inte lägga allt ansvar på en del....

Sofie sa...

Amen! Jag håller med om allt och också det som Trillingnöten säger. Allt ansvar kan inte läggas bara på en del.

Hanna Lans sa...

!